Ring:
010-150 05 20
eller skicka:
Fråga/underlag
 
   
Meddelande:

Denna tjänst använder sig av cookies

För bästa användararvänlighet används så kallade cookies, inställningar som gäller just dig och sparas lokalt.
Om du godkänner vårt användade av cookies kan du fortsätta på tjänsten genom att välja om du vill visa sidor anpassade mobiler och mindre skärmar eller för datorer med större skärmar:

Att tänka på

Det finns många olika sätt att montera fönster och det är det slutliga resultatet som är det viktiga. Vi är övertygade av egen erfarenhet och feedback från fackmän och våra kunder om att våra fönster är enkla att montera. Men, om du känner dig osäker på din kapacitet att montera fönstret på ett sätt som tillgodoser gällande krav på infästning, stabilitet, isolation, fukt, ljuddämpning och varaktighet rekommenderar vi att du anlitar fackman för arbetet. Desamma gäller för uppmätning och dimensionering av fönster.
Genom att vara väl förberedd och någorlunda händig tror vi ändå att de flesta har stor möjlighet att lyckas med installationen på egen hand.

Förberedelser och dimensionering


När du skall bestämma storlek på ditt fönster är det viktigt att du är noggrann och tar alla faktorer i beräkning. Alla våra fönster och dörrar beställs med karmyttermått i mm, så de skall kunna anpassas till alla montageöppningar.

Utbyte av befintligt fönster
Byter du ut ett gammalt fönster räcker det ofta med att du mäter karmyttermått på de befintliga. Detta kan göras genom att avlägsna täckande lister så att du kommer åt att göra mätningar. Trots säkerställda mätningar bör ändå beakta problem som kan uppstå på grund av brister av det gamla fönstrets montering, byggnadens eller montageöppningens beskaffenhet, skillnader i konstruktion mellan fönstermodeller o.s.v.

Fönsterstorlek och montageöppning
Om du utgår från montageöppningen som fönstret skall monteras i måste du dra ifrån utrymme för isolering, eventuella skevheter och rörelser i montageöppning, justering av position samt möjlighet för fönsterbleck och dess föreskrivna avlutning. Hur du eller din lokala plåtslagare vill montera fönsterblecket kan variera, detta kan i sin tur påverka hur mycket utrymme du bör reservera i underkant. Är du osäker kontakta din den som skall motera fönsterblecket.

Som riktlinje för justering av fönsterstorlek mot montageöppning rekommendera vi att du drar ifrån följande mått på var sida:
Montageöppning bredd upp till 2,5 m10 mm på var sida
Montageöppning bredd upp till 3,5 m15 mm på var sida
Montageöppning bredd upp till 4,5 m20 mm på var sida
Montageöppning höjd upp till 2,5 m
40 mm underkant (för fönsterbleck), 10 mm överkant
Montageöppning höjd upp till 3,5 m
40 mm underkant (för fönsterbleck), 15 mm överkant


För balkongdörrar skall tas i beräkning om de skall ha aluminiumtröskel som bygger 20mm eller PVC-profil som bygger 70mm. Glasdörrar(entredörrar) är alltid bestyckade med aluminiumtröskel. Balkongdörrar och glasdörrar bör ges ett utrymme på 15mm på var sida och 10mm i överkant.

Innan du beställer bör du även ta beslut på följande:


  • Vid fasta fönster, skall fönsterna bestyckas med blad, så de får ett utseende som harmoniserar bättre med öppningsbara?

  • Vid öppningsbara fönster, hur skall de öppnas, tilt-öppning med gångjärn i underkant och handtag i överkant, sidhängda, eller dreh kip som kombinerar de bästa av de båda andra?

  • Vid öppningsbara fönster, skall de vara högerhängda eller vänsterhängda? Skall de öppnas utåt eller innåt?

  • Vilken glaskasett skall vill du ha? Standard, extra ljuddämpad, råglas med struktur (Chinchilla eller Kura), vill du ha insyns-skydd eller reflexyta?

  • Vilken typ av handtag/beslag vill du ha? Standard, låsbar med knapp, låsbar med nyckel, metall med barnspärr eller metall med möjlighet till cylinderlås.

  • Behöver jag montagebleck? Hur många behöver jag. Om du inte spcificerar hur många du vill ha i beställningen kommer vi att rekomendera dig lämpligt antal.

  • Ska fönster monteras direkt mot annant fönster eller dörr? Beställ i så fall H-profil som fogar samman fönsterna.

 
 
Script performed in 0.014265060424805 seconds
hej 1233